Tính năng của các Module trên nền tảng AppTeng

Nền tảng Tạo ứng dụng di động AppTeng gồm 3 thành phần chính: Bộ lõi (Core) AppTeng – Thành phần hạt nhân cơ bản và quan trọng của ứng dụng di động hoạt động hoàn hảo trên hệ điều hành Android của Google và iOS của Apple. Bộ lõi...

Làm thế nào để tạo ứng dụng di động miễn phí của tôi ?

Bắt đầu ngay…

Tính năng của các Module trên nền tảng AppTeng

Nền tảng Tạo ứng dụng di động AppTeng gồm 3 thành phần chính: Bộ lõi (Core) AppTeng – Thành phần hạt nhân cơ bản và quan trọng của ứng dụng di động hoạt động hoàn hảo trên hệ điều hành Android của Google và iOS của Apple. Bộ lõi...

Tính ưu việt của nền tảng AppTeng

Đối tượng người dùng của AppTeng

Tuỳ chỉnh CSS ở Bước 2 Màu sắc trên nền tảng AppTeng

Các hướng dẫn tại Chuyên mục này giúp bạn nắm rõ các khái niệm từ sơ đẳng tới phức tạp trong việc sử dụng tuỳ chỉnh CSS tại bước 2 Màu sắc để tạo các tuỳ biến ứng dụng di động của bạn trên nền AppTeng.    

Hướng dẫn 1: CSS là gì ?

Tuỳ chỉnh Thiết kế với mẫu giao diện số 9 – Layout 9

Hướng dẫn 1: Bắt đầu với HTML trong Module Mã nguồn

Trong hướng dẫn đầu tiên bạn sẽ được giới thiệu khái quát những công cụ dùng để tạo HTML trong Module Mã nguồn. Những gì cần có? Hầu như bạn đã có những thứ cần thiết. Bạn chỉ cần phần mềm soạn thảo văn bản đơn giản. Nếu đang sử...

Hướng dẫn 2: HTML là gì?

Hướng dẫn 3: Phần tử và thẻ (elements, tags)

Module Khảo sát, thăm dò – (Surveys)

Giới thiệu: AppTeng chính thức phát hành Module Khảo sát, thăm dò – (Surveys) Module này để tạo các cuộc khảo sát thực sự với các trình kích hoạt Logic nhận và tải xuống các kết quả hoàn chỉnh. Tạo mô hình khảo sát, thăm dò của bạn. Bạn có...

Danh sách các Module Thương mại

Tính năng của các Module trên nền tảng AppTeng