AppTeng cập nhật phiên bản 5.15.2 ngày 19/10/2018

AppTeng cập nhật phiên bản 5.15.2 ngày 19/10/2018

Các nâng cấp trong phiên bản cập nhật này gồm:

  1. Cập nhật Email đăng ký.
  2. Hình ảnh nền: Thêm thông báo trong khi chọn tuỳ chọn “Sử dụng hình ảnh Trang chủ ở tất cả các Module”
  3. Các tuỳ chọn gói đăng ký bây giờ đã có sẵn: Miễn phí – Gói 5 ứng dụng – Gói không hạn chế ứng dụng – Gói đại lý Bán lại.
  4. Bổ sung Thông tin gói trong TAB Xuất bản. Người dùng có thể Huỷ đăng ký gói bất cứ khi nào.

5. Người dùng có thể xuất bản ứng dụng với tài nguyên có sẵn trong các gói đã đăng ký.

6. Người dùng có thể Đăng ký gói mới.

7. Người dùng có thể phân cấp truy cập cho người dùng khác, cho nhân viên, khách hàng của họ.

8. Đồng bộ và Thay đổi Hình ảnh Trang chủ và Hình ảnh khởi động với công nghệ mới của AppTeng – giúp ứng dụng gọn nhẹ và tải nhanh hơn. (Các ứng dụng đã xuất bản trước phải cập nhật phiên bản mới trên Apple Store và Android CH-Play để sử dụng tính năng này).

  • Đồng bộ Hình ảnh Trang chủ:

  • Đồng bộ Hình ảnh khởi động của ứng dụng:

9. Cấu trúc mẫu mới đã được nâng cấp.

10. Cập nhật bảo mật chuyển hướng URL.

Ad

Được đề xuất cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *