Bảng giá Nền tảng ứng dụng Lưu trữ đám mây Doanh nghiệp

Bắt đầu

Dung lượng sử dụng 25 GB

 • Băng thông 1 GB/s
 • Tên miền riêng
 • Bảng điều khiển quản trị Công ty
 • Không hạn chế tính năng
 • Tốc độ tải lên / tải xuống hạn chế
 • Hỗ trợ 24/7/365

99.000 đ / tháng

Đăng ký ngay

50 GB

Dung lượng sử dụng 50 GB

 • Băng thông 1 GB/s
 • Tên miền riêng
 • Bảng điều khiển quản trị Công ty
 • Không hạn chế tính năng
 • Tốc độ tải lên / tải xuống cao
 • Hỗ trợ 24/7/365

199.000đ/ tháng

Đăng ký ngay

100 GB

Dung lượng sử dụng  100 GB

 • Băng thông 1 GB/s
 • Tên miền riêng
 • Bảng điều khiển quản trị Công ty
 • Không hạn chế tính năng
 • Tốc độ tải lên / tải xuống cao
 • Hỗ trợ 24/7/365

299.000đ/ tháng

Đăng ký ngay

300 GB

Dung lượng sử dụng 300 GB

 • Băng thông 1 GB/s
 • Tên miền riêng
 • Bảng điều khiển quản trị Công ty
 • Không hạn chế tính năng
 • Tốc độ tải lên / tải xuống hạn chế
 • Hỗ trợ hạn chế

399.000 đ / tháng

Đăng ký ngay

500 GB

Dung lượng sử dụng 500 GB

 • Băng thông 1 GB/s
 • Tên miền riêng
 • Bảng điều khiển quản trị Công ty
 • Không hạn chế tính năng
 • Tốc độ tải lên / tải xuống cao
 • Hỗ trợ 24/7/365

599.000đ/ tháng

Đăng ký ngay

1 TB

Dung lượng sử dụng  1 TB

 • Băng thông 1 GB/s
 • Tên miền riêng
 • Bảng điều khiển quản trị Công ty
 • Không hạn chế tính năng
 • Tốc độ tải lên / tải xuống cao
 • Hỗ trợ 24/7/365

999.000đ/ tháng

Đăng ký ngay

2 TB

Dung lượng sử dụng 2 TB

 • Băng thông 1 GB/s
 • Tên miền riêng
 • Bảng điều khiển quản trị Công ty
 • Không hạn chế tính năng
 • Tốc độ tải lên / tải xuống hạn chế
 • Hỗ trợ hạn chế

1.799.000 đ / tháng

Đăng ký ngay

5 TB

Dung lượng sử dụng 5 TB

 • Băng thông 1 GB/s
 • Tên miền riêng
 • Bảng điều khiển quản trị Công ty
 • Không hạn chế tính năng
 • Tốc độ tải lên / tải xuống cao
 • Hỗ trợ 24/7/365

2.999.000đ/ tháng

Đăng ký ngay

10 TB

Dung lượng sử dụng  10 TB

 • Băng thông 1 GB/s
 • Tên miền riêng
 • Bảng điều khiển quản trị Công ty
 • Không hạn chế tính năng
 • Tốc độ tải lên / tải xuống cao
 • Hỗ trợ 24/7/365

4.999.000đ/ tháng

Đăng ký ngay

20 TB

Dung lượng sử dụng 20 TB

 • Băng thông 1 GB/s
 • Tên miền riêng
 • Bảng điều khiển quản trị Công ty
 • Không hạn chế tính năng
 • Tốc độ tải lên / tải xuống hạn chế
 • Hỗ trợ hạn chế

8.999.000đ/ tháng

Đăng ký ngay

30 TB

Dung lượng sử dụng 30 TB

 • Băng thông 1 GB/s
 • Tên miền riêng
 • Bảng điều khiển quản trị Công ty
 • Không hạn chế tính năng
 • Tốc độ tải lên / tải xuống cao
 • Hỗ trợ 24/7/365

13.999.000đ/ tháng

Đăng ký ngay

60 TB

Dung lượng sử dụng  60 TB

 • Băng thông 1 GB/s
 • Tên miền riêng
 • Bảng điều khiển quản trị Công ty
 • Không hạn chế tính năng
 • Tốc độ tải lên / tải xuống hạn chế
 • Hỗ trợ 24/7/365

21.999.000đ/ tháng

Đăng ký ngay

Ghi chú:

 • Giá chưa bao gồm thuế VAT 10% và thanh toán hàng tháng;
 • Bảng giá Nền tảng lưu trữ Đám mây Cá nhân xem TẠI ĐÂY

Liên hệ với AppTeng

Bạn muốn liên hệ với AppTeng? Chúng tôi muốn nghe các yêu cầu từ bạn. Đây là cách bạn có thể tiếp cận với chúng tôi.

Mở yêu cầu mới từ ngay

Gửi Email

Nhập tên đầy đủ của bạn
Nhập số điện thoại có thể liên hệ được với bạn.
Nhập địa chỉ Email có thể liên hệ được với bạn
Nhập các yêu cầu của bạn tại đây, cố gắng càng chi tiết càng tốt....

Tại Hà Nội

234 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm

Điều hướng bản đồ