Bảng giá Nền tảng ứng dụng Quản trị Nội bộ và Quản trị quan hệ Khách hàng

Cơ bản

Doanh nghiệp cơ bản

 • Cổng giao tiếp khách hàng
 • Module Email Công ty
 • Module Chat nội bộ
 • Email nhắc công việc nội bộ và liên hệ với khách hàng
 • Khách hàng theo dõi tiến độ và trao đổi công việc
 • Trang tin tức chung cho Khách hàng
 • Không hạn chế Module tính năng
 • Không hạn chế nhân viên
 • Không hạn chế dự án, hợp đồng
 • Không hạn chế sản phẩm, dịch vụ
 • Không hạn chế Phòng, ban
 • Ứng dụng di động riêng của Doanh nghiệp trên Android *
 • Miễn phí phí đăng ký tên miền **
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hệ thống máy chủ tốc độ cao tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Hỗ trợ 24/7/365

1.499.000 đ / tháng

Đăng ký ngay

Nâng cao

Nâng cao Doanh nghiệp

 • Cổng giao tiếp khách hàng
 • Module Email Công ty
 • Module Chat nội bộ
 • Email nhắc công việc nội bộ và liên hệ với khách hàng
 • Khách hàng theo dõi tiến độ và trao đổi công việc
 • Trang tin tức chung cho Khách hàng
 • Không hạn chế Module tính năng
 • Không hạn chế nhân viên
 • Không hạn chế dự án, hợp đồng
 • Không hạn chế sản phẩm, dịch vụ
 • Không hạn chế Phòng, ban
 • Ứng dụng di động riêng của Doanh nghiệp trên Android *
 • Miễn phí phí đăng ký tên miền **
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hệ thống máy chủ tốc độ cao tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Hỗ trợ 24/7/365

2.999.000đ/ tháng

Đăng ký ngay

Chuyên nghiệp

Doanh nghiệp Chuyên nghiệp

 • Cổng giao tiếp khách hàng
 • Module Email Công ty
 • Module Chat nội bộ
 • Email nhắc công việc nội bộ và liên hệ với khách hàng
 • Khách hàng theo dõi tiến độ và trao đổi công việc
 • Trang tin tức chung cho Khách hàng
 • Không hạn chế Module tính năng
 • Không hạn chế nhân viên
 • Không hạn chế dự án, hợp đồng
 • Không hạn chế sản phẩm, dịch vụ
 • Không hạn chế Phòng, ban
 • Ứng dụng di động riêng của Doanh nghiệp trên Android *
 • Ứng dụng di động riêng của Doanh nghiệp trên iOS ***
 • Miễn phí phí đăng ký tên miền **
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hệ thống máy chủ tốc độ cao tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Hỗ trợ 24/7/365

4.999.000đ/ tháng

Đăng ký ngay

Big Data 1

Doanh nghiệp Dữ liệu lớn cấp độ 1

 • Cổng giao tiếp khách hàng
 • Module Email Công ty
 • Module Chat nội bộ
 • Email nhắc công việc nội bộ và liên hệ với khách hàng
 • Khách hàng theo dõi tiến độ và trao đổi công việc
 • Trang tin tức chung cho Khách hàng
 • Không hạn chế Module tính năng
 • Không hạn chế nhân viên
 • Không hạn chế dự án, hợp đồng
 • Không hạn chế sản phẩm, dịch vụ
 • Không hạn chế Phòng, ban
 • Ứng dụng di động riêng của Doanh nghiệp trên Android *
 • Ứng dụng di động riêng của Doanh nghiệp trên iOS ***
 • Miễn phí phí đăng ký tên miền **
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hệ thống máy chủ tốc độ cao tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Hỗ trợ 24/7/365

9.999.000đ/ tháng

Đăng ký ngay

Big Data 2

Doanh nghiệp Dữ liệu lớn cấp độ 2

 • Cổng giao tiếp khách hàng
 • Module Email Công ty
 • Module Chat nội bộ
 • Email nhắc công việc nội bộ và liên hệ với khách hàng
 • Khách hàng theo dõi tiến độ và trao đổi công việc
 • Trang tin tức chung cho Khách hàng
 • Không hạn chế Module tính năng
 • Không hạn chế nhân viên
 • Không hạn chế dự án, hợp đồng
 • Không hạn chế sản phẩm, dịch vụ
 • Không hạn chế Phòng, ban
 • Ứng dụng di động riêng của Doanh nghiệp trên Android *
 • Ứng dụng di động riêng của Doanh nghiệp trên iOS ***
 • Miễn phí phí đăng ký tên miền **
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hệ thống máy chủ tốc độ cao tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Hỗ trợ 24/7/365

19.999.000đ/ tháng

Đăng ký ngay

Big Data 3

Doanh nghiệp Dữ liệu lớn cấp độ 3

 • Cổng giao tiếp khách hàng
 • Module Email Công ty
 • Module Chat nội bộ
 • Email nhắc công việc nội bộ và liên hệ với khách hàng
 • Khách hàng theo dõi tiến độ và trao đổi công việc
 • Trang tin tức chung cho Khách hàng
 • Không hạn chế Module tính năng
 • Không hạn chế nhân viên
 • Không hạn chế dự án, hợp đồng
 • Không hạn chế sản phẩm, dịch vụ
 • Không hạn chế Phòng, ban
 • Ứng dụng di động riêng của Doanh nghiệp trên Android *
 • Ứng dụng di động riêng của Doanh nghiệp trên iOS ***
 • Miễn phí phí đăng ký tên miền **
 • Sao lưu, Nâng cấp, bảo trì hệ thống hàng ngày
 • Hệ thống máy chủ tốc độ cao tại AppTeng Cloud toàn cầu
 • Hỗ trợ 24/7/365

39.999.000đ/ tháng

Đăng ký ngay

Ghi chú:

 • Giá chưa bao gồm thuế VAT 10% và thanh toán hàng năm;
 • (**) Tên miền Quốc tế .com hoặc .net theo Thương hiệu của Doanh nghiệp (nếu còn) - Nếu khách hàng sử dụng Tên miền đã có của Doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ;
 • (*) và (***) Khách hàng cần đăng ký Tài khoản Nhà phát triển CH-Play Android (phí 25 đô/lần duy nhất - thanh toán trực tiếp cho Google) và Apple Store iOS (99 đô/năm - thanh toán trực tiếp cho Apple);
 • Không bao gồm phí tuỳ chỉnh riêng theo yêu cầu;

Liên hệ với AppTeng

Bạn muốn liên hệ với AppTeng? Chúng tôi muốn nghe các yêu cầu từ bạn. Đây là cách bạn có thể tiếp cận với chúng tôi.

Mở yêu cầu mới từ ngay

Gửi Email

Nhập tên đầy đủ của bạn
Nhập số điện thoại có thể liên hệ được với bạn.
Nhập địa chỉ Email có thể liên hệ được với bạn
Nhập các yêu cầu của bạn tại đây, cố gắng càng chi tiết càng tốt....

Tại Hà Nội

234 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm

Điều hướng bản đồ