Bảng giá Nền tảng ứng dụng Quản trị Tiếp thị đa kênh

Miễn phí

Bắt đầu làm quen với nền tảng.

 • Không giới hạn Truy cập Poster
 • Không giới hạn âm thầm quét cơ hội kinh doanh
 • Không giới hạn Hộp thư đến
 • Không giới hạn Messenger Bot
 • Không giới hạn Menu liên tục
 • 5 Chiến dịch bình luận tự động
 • 5 tự động trả lời bài viết
 • 30 gửi thông điệp Quảng cáo
 • Gửi Email: Không
 • 1 tài khoản Facebook
 • 1 FanPage Facebook
 • 30 bài đăng Facebook với Văn bản/Hình ảnh/Liên kết/ bài đăng Video
 • 30 bài đăng Slide (trượt)
 • 30 bài đăng CTA
 • 5 Email trả lời tự động
 • Nhập / Xuất dữ liệu và Xem thư mục cây: Không
 • Messenger E-commerce: Không
 • 30 bài đăng RSS tự động
 • 30 Tin nhắn SMS
 • Cho phép nhập dữ liệu Poster từ 5 tài khoản Linkedin
 • Cho phép nhập dữ liệu Poster từ 5 tài khoản WordPress
 • Nhập dữ liệu Poster từ tài khoản WordPress (tự lưu trữ): Không
 • Cho phép nhập dữ liệu Poster từ 5 tài khoản Blogger
 • Cho phép nhập dữ liệu Poster từ 5 tài khoản Pinterest
 • Cho phép nhập dữ liệu Poster từ 5 tài khoản Reddit
 • Cho phép nhập dữ liệu Poster từ 5 tài khoản Twitter
 • Cho phép nhập dữ liệu Poster từ 5 tài khoản Youtube
 • 30 bài đăng Poster HTML
 • 30 bài đăng Poster Hình ảnh
 • 30 bài đăng Poster Video
 • 30 bài đăng Văn bản
 • 30 bài đăng Liên kết
 • 30 tiện ích Công cụ Tìm kiếm

0 đ / tháng

Đăng ký ngay

Cơ bản

Phù hợp với cá nhân kinh doanh.

 • Không giới hạn Truy cập Poster
 • Không giới hạn âm thầm quét cơ hội kinh doanh
 • Không giới hạn Hộp thư đến
 • Không giới hạn Messenger Bot
 • Không giới hạn Menu liên tục
 • Không giới hạn Chiến dịch bình luận tự động
 • 200 tự động trả lời bài viết
 • 100 gửi thông điệp Quảng cáo
 • Không giới hạn gửi Email
 • 5 tài khoản Facebook
 • 2 FanPage Facebook
 • 300 bài đăng Facebook với Văn bản/Hình ảnh/Liên kết/ bài đăng Video
 • Không giới hạn bài đăng Slide (trượt)
 • Không giới hạn bài đăng CTA
 • Không giới hạn Email trả lời tự động
 • Không giới hạn Nhập / Xuất dữ liệu và Xem thư mục cây
 • Không giới hạn Messenger E-commerce
 • 120 RSS tự động
 • Không giới hạn gửi tin nhắn SMS
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Linkedin
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản WordPress
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản WordPress (tự lưu trữ)
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Blogger
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Pinterest
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Reddit
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Twitter
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Youtube
 • Không giới hạn bài đăng Poster HTML
 • Không giới hạn bài đăng Poster Hình ảnh
 • Không giới hạn bài đăng Poster Video
 • Không giới hạn bài đăng Văn bản
 • Không giới hạn bài đăng Liên kết
 • Không giới hạn tiện ích Công cụ Tìm kiếm

299.000 đ / tháng

Đăng ký ngay

Nâng cao

Tăng tốc kinh doanh.

 • Không giới hạn Truy cập Poster
 • Không giới hạn âm thầm quét cơ hội kinh doanh
 • Không giới hạn Hộp thư đến
 • Không giới hạn Messenger Bot
 • Không giới hạn Menu liên tục
 • Không giới hạn Chiến dịch bình luận tự động
 • 5 tự động trả lời bài viết
 • 5 gửi thông điệp Quảng cáo
 • Không giới hạn gửi Email
 • 10 Facebook
 • 5 FanPage Facebook
 • 1200 bài đăng Facebook với Văn bản/Hình ảnh/Liên kết/ bài đăng Video
 • Không giới hạn bài đăng Slide (trượt)
 • Không giới hạn bài đăng CTA
 • Không giới hạn Email trả lời tự động
 • Không giới hạn Nhập / Xuất dữ liệu và Xem thư mục cây
 • Không giới hạn Messenger E-commerce
 • 500 RSS tự động
 • Không giới hạn gửi tin nhắn SMS
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Linkedin
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản WordPress
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản WordPress (tự lưu trữ)
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Blogger
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Pinterest
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Reddit
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Twitter
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Youtube
 • Không giới hạn bài đăng Poster HTML
 • Không giới hạn bài đăng Poster Hình ảnh
 • Không giới hạn bài đăng Poster Video
 • Không giới hạn bài đăng Văn bản
 • Không giới hạn bài đăng Liên kết
 • Không giới hạn tiện ích Công cụ Tìm kiếm

499.000 đ / tháng

Đăng ký ngay

Chuyên nghiệp

Lựa chọn hàng đầu.

 • Không giới hạn Truy cập Poster
 • Không giới hạn âm thầm quét cơ hội kinh doanh
 • Không giới hạn Hộp thư đến
 • Không giới hạn Messenger Bot
 • Không giới hạn Menu liên tục
 • Không giới hạn Chiến dịch bình luận tự động
 • Không giới hạn tự động trả lời bài viết
 • Không giới hạn gửi thông điệp Quảng cáo
 • Không giới hạn gửi Email
 • Không giới hạn tài khoản Facebook
 • Không giới hạn FanPage Facebook
 • Không giới hạn bài đăng Facebook với Văn bản/Hình ảnh/Liên kết/ bài đăng Video
 • Không giới hạn bài đăng Slide (trượt)
 • Không giới hạn bài đăng CTA
 • Không giới hạn Email trả lời tự động
 • Không giới hạn Nhập / Xuất dữ liệu và Xem thư mục cây
 • Không giới hạn Messenger E-commerce
 • Không giới hạn bài đăng RSS tự động
 • Không giới hạn gửi tin nhắn SMS
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Linkedin
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản WordPress
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản WordPress (tự lưu trữ)
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Blogger
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Pinterest
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Reddit
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Twitter
 • Không giới hạn nhập dữ liệu Poster từ tài khoản Youtube
 • Không giới hạn bài đăng Poster HTML
 • Không giới hạn bài đăng Poster Hình ảnh
 • Không giới hạn bài đăng Poster Video
 • Không giới hạn bài đăng Văn bản
 • Không giới hạn bài đăng Liên kết
 • Không giới hạn tiện ích Công cụ Tìm kiếm

999.000 đ / tháng

Đăng ký ngay

Ghi chú:

 • Giá chưa bao gồm thuế VAT 10% và thanh toán hàng năm;
 • Khách hàng cần đăng ký Tài khoản Nhà phát triển CH-Play Android (phí 25 đô/lần duy nhất - thanh toán trực tiếp cho Google) và Apple Store iOS (99 đô/năm - thanh toán trực tiếp cho Apple);
 • Không bao gồm phí tuỳ chỉnh riêng theo yêu cầu;

Liên hệ với AppTeng

Bạn muốn liên hệ với AppTeng? Chúng tôi muốn nghe các yêu cầu từ bạn. Đây là cách bạn có thể tiếp cận với chúng tôi.

Mở yêu cầu mới từ ngay

Gửi Email

Nhập tên đầy đủ của bạn
Nhập số điện thoại có thể liên hệ được với bạn.
Nhập địa chỉ Email có thể liên hệ được với bạn
Nhập các yêu cầu của bạn tại đây, cố gắng càng chi tiết càng tốt....

Tại Hà Nội

234 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm

Điều hướng bản đồ