Được thiết kế cho gia đình

Nếu bạn đã xây dựng ứng dụng tuyệt vời được thiết kế cho trẻ em và/hoặc gia đình – việc tham gia vào chương trình Được thiết kế cho gia đình trên... Đọc chi tiết »

Tuân thủ COPPA và ứng dụng hướng đến trẻ em

Việc hiểu các khía cạnh của tích hợp dịch vụ Google và tuân thủ COPPA rất quan trọng khi phân phối ứng dụng hướng đến trẻ em. Đạo luật bảo vệ bảo... Đọc chi tiết »

Ad