Thanh toán

Những ứng dụng sử dụng tính năng mua hàng trong cửa hàng hoặc mua hàng trong ứng dụng phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: Mua hàng trong cửa hàng: Các nhà... Đọc chi tiết »

Đăng ký và hủy

Nếu người dùng hủy một đăng ký được mua từ một ứng dụng đã tải xuống trên Google Play, chính sách của chúng tôi là người dùng sẽ không nhận được tiền... Đọc chi tiết »

Ad

Quảng cáo

Chúng tôi không cho phép những ứng dụng chứa quảng cáo lừa đảo hoặc gây phiền toái. Chỉ được hiển thị quảng cáo trong ứng dụng phân phối chúng. Chúng tôi coi... Đọc chi tiết »