Nội dung khiêu dâm

Chúng tôi không cho phép những ứng dụng chứa hoặc quảng bá nội dung khiêu dâm, chẳng hạn như ảnh khỏa thân. Nói chung, chúng tôi không cho phép nội dung hay dịch vụ... Đọc chi tiết »

Gây nguy hiểm cho trẻ em

Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng với hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Nếu chúng tôi biết được nội dung có hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ... Đọc chi tiết »

Ad

Bạo lực

Chúng tôi không cho phép các ứng dụng mô tả hoặc kích động bạo lực vô cớ hoặc các hoạt động nguy hiểm khác. Mô tả hoặc diễn tả một cách đẫm... Đọc chi tiết »

Bắt nạt và quấy rối

Chúng tôi không cho phép những ứng dụng chứa hoặc thúc đẩy hành vi đe dọa, quấy rối hoặc bắt nạt. Những ứng dụng có nội dung do người dùng tạo (UGC)... Đọc chi tiết »

Ngôn từ kích động thù địch

Chúng tôi không cho phép những ứng dụng chống lại các nhóm người dựa trên lý do chủng tộc hay nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, giới tính, tuổi tác,... Đọc chi tiết »

Sự kiện nhạy cảm

AppTeng – WebTeng – các Thương hiệu đã được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam, Hoa Kỳ, Canada, Cộng đồng EU Trụ sở chính: Tầng 2 Toà nhà Nam Trung Yên,... Đọc chi tiết »

Hoạt động bất hợp pháp

Chúng tôi không cho phép ứng dụng thúc đẩy hoặc quảng bá hoạt động bất hợp pháp. Thúc đẩy việc mua bán thuốc cấm hoặc thuốc kê theo toa mà không có... Đọc chi tiết »

Cờ bạc

Chúng tôi không cho phép nội dung hoặc dịch vụ hỗ trợ cờ bạc trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn ở sòng bạc trực tuyến, xổ số và cá cược... Đọc chi tiết »

Nội dung do người dùng tạo

Ứng dụng chứa nội dung do người dùng tạo (UGC) phải có biện pháp phòng ngừa bổ sung để cung cấp trải nghiệm ứng dụng tuân thủ chính sách. Xác định nội... Đọc chi tiết »