Phạm vi chính sách

Chính sách của chúng tôi được áp dụng cho mọi nội dung mà ứng dụng của bạn hiển thị hoặc liên kết tới, bao gồm mọi quảng cáo ứng dụng hiển thị... Đọc chi tiết »

Quy trình thực thi

Nếu ứng dụng của bạn vi phạm bất kỳ chính sách nào của chúng tôi thì ứng dụng đó sẽ bị xóa khỏi AppTeng, Apple, Google Play và bạn sẽ nhận được... Đọc chi tiết »

Ad