Module Tích hợp JavaScrip

JavaScript, theo phiên bản hiện hành, là một ngôn ngữ lập trình thông dịch được phát triển từ các ý niệm nguyên mẫu được sử dụng trên nhiều nền tảng của các bên thứ ba như: Google, Facebook, Tawk To…… Chúng tôi triển khai tích hợp JavaSxrip trên nền tảng AppTeng ERP và AppTeng CRM để cho phép […]

Liên hệ