Module Tích hợp WhatsApp

WhatsApp là một ứng dụng nhắn tin đa nền tảng, thuộc sở hữu của Facebook, cho phép bạn nhắn tin miễn phí với mạng có sẵn trên thiết bị di động. WhatsApp đã hỗ trợ cho các nền tảng IOS, BlackBerry, Android, Windows Phone, và những điện thoại trên đều có thể nhắn tin cho […]

Module Shop bán hàng

Xây dựng Shop bán hàng trực tuyến trong Cổng quan hệ Khách hàng sẽ giúp bạn gia tăng Doanh số, thiết lập được tiện ích rất thuận tiện cho khách hàng của bạn, đồng thời xây dựng chuyên nghiệp dịch vụ hoàn hảo của bạn. Module Shop bán hàng cho phép khả năng bán Sản phẩm […]

Module Khảo sát Ý kiến

Khi bạn cung cấp cho khách hàng Dịch vụ – Sản phẩm của bạn, công việc Khảo sát lấy Ý kiến nhận xét của khách hàng là công việc rất quan trọng giúp bạn hiểu được tâm lý khách hàng, sự mong muốn của khách hàng với các Sản phẩm – Dịch vụ mà bạn […]

Module Tích hợp JavaScrip

JavaScript, theo phiên bản hiện hành, là một ngôn ngữ lập trình thông dịch được phát triển từ các ý niệm nguyên mẫu được sử dụng trên nhiều nền tảng của các bên thứ ba như: Google, Facebook, Tawk To…… Chúng tôi triển khai tích hợp JavaSxrip trên nền tảng AppTeng ERP và AppTeng CRM để cho phép […]

Module Email Công ty

Module này tích hợp ứng dụng khách Hộp thư tại bảng điều khiển nền tảng AppTeng ERP và AppTeng CRRM .Module cho phép các nhân viên gửi / nhận / soạn thảo / sắp xếp Email tài khoản IMAP của họ, bên trong bảng điều khiển. Module kết nối với tài khoản IMAP có thể chấp nhận các kết nối […]

Module Lịch hẹn công việc

Module này giúp bạn hoặc nhân viên của bạn Tạo, lên lịch hẹn công việc một cách chi tiết và đầy đủ với tất cả các nội dung liên quan: Ngày, giờ, Địa điểm, Người tham dự, Nội dung cuộc hẹn….. Module giúp bạn và nhân viên có thể lên lịch các cuộc hẹn với khách hàng, […]

Module đồng bộ với WooCommerce trên Website WordPress

Module này cho phép bạn xem và quản lý cửa hàng WooCommerce trên Website WordPress của bạn từ trong nền tảng AppTeng CRM và AppTeng ERP. Các tính năng chính: Xem tất cả các đơn đặt hàng Xem tóm tắt các đơn đặt hàng Cập nhật trạng thái Đơn hàng Xóa đơn hàng Xem dữ […]

Liên hệ