Sản phẩm không phải của AppTeng

Các sản phẩm, Thương hiệu sau không phải của AppTeng mà do bên thứ ba cung cấp: – Apple Store – iOS – Android – CH-Play – Google – AdMob – MailGun... Đọc chi tiết »

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

AppTeng không phải chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Bằng cách đọc và Xác nhận các Thoả thuận cấp phép sử dụng nền... Đọc chi tiết »

Ad

Các sản phẩm và Dịch vụ của AppTeng

Danh sách các sản phẩm và Dịch vụ của AppTeng: – Dịch vụ Tạo ứng dụng di động và Xuất bản trên Apple Store và Android CH-Play; – Dịch vụ Website Tiến... Đọc chi tiết »

Thoả thuận cấp phép sử dụng nền tảng AppTeng (miễn phí)

Thỏa thuận cấp phép sử dụng nền tảng AppTeng (Miễn phí) Thỏa thuận AppTeng (miễn phí) này (“Thỏa thuận“) này được lập bởi và giữa AppTeng, thương hiệu của AppTeng Company, có... Đọc chi tiết »

Nguyên tắc hỗ trợ kỹ thuật TSS

Đang cập nhật. Đọc chi tiết »

Thoả thuận cấp phép sử dụng nền tảng AppTengThoả (Thương mại)

Thỏa thuận cấp phép sử dụng nền tảng AppTeng (Thương mại) *Các điều khoản dưới đây áp dụng cho việc sử dụng nền tảng AppTeng phiên bản Thương mại.  * Hãy nhấp... Đọc chi tiết »

Điều khoản dịch vụ của AppTeng

Điều khoản dịch vụ của AppTeng Chào mừng bạn đến với AppTeng! Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”). Dịch vụ được... Đọc chi tiết »