DANH SÁCH CÁC MODULE BỔ SUNG CHO APPTENG ERP

Các Module bổ sung cho AppTeng ERP giúp bạn hoàn chỉnh hơn các tính năng Quản trị Doanh nghiệp nội bộ trong Công ty của mình. Đây là các Module Tuỳ chọn, có nghĩa là bạn có thể tự quyết định bổ sung hoặc không trên Nền tảng Quản trị của mình.