Điều chỉnh chiều cao thư viện hình ảnh trong Module tuỳ chỉnh

Để điều chỉnh chiều cao khối thư viện hình ảnh của bạn trong Module trang tùy chỉnh, và do đó sẽ loại bỏ các cuộn xuống, bạn có thể sử dụng đoạn mã CSS này trong Tuỳ chỉnh nâng cao CSS/SCSS của Bước 2:  Màu sắc

 

Nhập vào biến sau:

Và dưới đây là kết quả:

TRƯỚC

SAU 

 

Ad

Được đề xuất cho bạn