Gói thành viên thân thiết

Chỉ dành cho 10 thành viên đăng ký đầu tiên và sẽ kết thúc vào 31/08/2020. Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn này nếu đã đủ 10 thành viên thân thiết.

Thành viên đăng ký gói này được tận hưởng:

Nền tảng Tạo ứng dụng di động AppTeng App – phiên bản Bán lại Không giới hạn ứng dụng với Tên miền riêng.

Nền tảng AppTeng ERP và CRM SaaS – Không giới hạn Doanh nghiệp trên Tên miền riêng.

Nền tảng AppTeng Cloud không giới hạn Người dùng trên Tên miền riêng.

Nền tảng Chat Support Không giới hạn thời gian sử dụng trên Tên miền riêng.

Nền tảng WebTeng Không giới hạn mẫu Website và Thời gian sử dụng trên Tên miền riêng.

Nền tảng AppTeng HRM Không giới hạn Doanh nghiệp sử dụng trên Tên miền riêng.

Nền tảng AppTeng Ads Không giới hạn Khách hàng trên Tên miền riêng.

Nền tảng Email Marketing Không giới hạn Khách hàng trên Tên miền riêng.

Nền tảng Education Không giới hạn Trường học trên Tên miền riêng.

Nền tảng FoodTeng Không giới hạn Nhà hàng trên Tên miền riêng.

Nền tảng PosTeng Không giới hạn Doanh nghiệp và điểm bán trên Tên miền riêng.

Nền tảng Medical SaaS Không giới hạn Doanh nghiệp Phòng khám – Bệnh viện trên Tên miền riêng.

Nền tảng Teng Go (Giám sát và định vị Nhân viên) Không giới hạn Khách hàng và Nhân viên trên Tên miền riêng.

Quyền sở hữu tất cả Không giới hạn các Phiên bản và Nền tảng mới được AppTeng phát hành trong tương lai.

Thành viên có quyền:

Kinh doanh bán lại Không hạn chế giá bán và Số lượng khách hàng

Lưu trữ miễn phí trên hạ tầng Cloud của AppTeng.

Tư vấn hỗ trợ, bảo trì, nâng cấp và triển khai Không giới hạn.

Thành viên cần:

Là Cá nhân / Doanh nghiệp cam kết sử dụng từ 12 tháng trở lên.

Thanh toán hàng năm.

Có tâm huyết với việc phát triển Cách mạng 4.0 tại Việt Nam.

Chi tiết liên hệ:

Hotline: 0904.528.731

Email: app@appteng.app

Liên hệ