Hành vi nguy hiểm

Chúng tôi không cho phép những ứng dụng lấy cắp dữ liệu, bí mật theo dõi hoặc làm hại người dùng hoặc có tính chất độc hại.

Tất cả các ứng dụng sử dụng nền tảng AppTeng thu thập dữ liệu người dùng phải tuân thủ chính sách Dữ liệu người dùng và tiết lộ đầy đủ các chức năng của ứng dụng đó. Ứng dụng được tải xuống từ các Store Apple, Google Play không được sửa đổi, thay thế hoặc tự cập nhật bằng bất kỳ phương thức nào khác ngoài cơ chế cập nhật của Apple, Google Play.

Ad

Được đề xuất cho bạn