Hướng dẫn 3: Phần tử và thẻ (elements, tags)

Ngay bây giờ chúng tôi sẽ có các hướng dẫn về bản chất của HTML: các phần tử (elements)

Các phần tử mang lại cấu trúc cho Module Mã nguồn HTML trên nền tảng AppTeng và khai báo với Module Mã nguồn về cấu trúc của Module sẽ được trình bày như thế nào. Nói tóm lại phần tử chứa một thẻ mở, chứa nội dung và kết thúc bằng thẻ đóng.

“Thẻ” là gì?

Thẻ là nhãn bạn dùng đánh dấu nơi bắt đầu và kết thúc của một phần tử.

Tất cả các thẻ đều giống nhau ở định dạng bắt đầu bằng ký tự “<” (giống ký hiệu nhỏ hơn trong toán học) và kế thúc bằng dấu “>“. (giống ký hiệu lớn hơn trong toán học)

Nói chung, có hai loại thẻ – thẻ mở như:  và thẻ đóng như : . Sự khác nhau của 2 thẻ này chính là dấu “/“. Nội dung của một phần tử sẽ được đặt giữa thẻ mở và thẻ đóng.

HTML chính là các thẻ. Học HTML chính là học cách sử dụng các loại thẻ khác nhau.

Các ví dụ

Phần tử em – được dùng để trình bày cho các chữ nghiêng. Tất cả những chữ trong giữa thẻ mở  và thẻ đóng  đều sẽ là chữ nghiêng. (“em” viết tắt của từ “emphasis” – chữ nghiêng.)

Ví dụ 1:

  1. Đoạn chữ nghiêng

Bạn sẽ nhìn thấy đoạn chữ này ở Module Mã nguồn trong ứng dụng di động của bạn:

Các phần tử h1h2h3h4h5 và h6 được dùng làm tiêu đề (h là đại diện của chữ “heading” – tiêu đề), Nếu h1 là tiêu đề chính cấp 1 có chữ to nhất, thì  h2 is sẽ là tiêu đề phụ cấp 2 sẽ có chữ nhỏ hơn, và tương tự h6 là tiêu đề có cấp cuối cùng và chữ nhỏ nhất.

Ví dụ 2:


  1. Đây là tiêu đề chính


  2. Đây là tiêu đề phụ

Bạn sẽ nhìn thấy đoạn chữ này ở Module Mã nguồn trong ứng dụng di động của bạn:

Vậy có phải tôi cần phải luôn sử dụng thẻ mở và thẻ đóng cho một phần tử HTML?

Có một số trường hợp ngoại lệ, một số phần tử không tuân theo luật HTML là phải có thẻ mở và đóng. Những phần tử này được gọi là phần tử rỗng và không liên hệ bất cứ đoạn chữ nào mà chỉ là một nhãn độc lập, ví dụ để xuống hàng một đoạn chữ, người ta sử dụng thẻ 
, hay tạo một đường gạch ngang trang trí:


Thẻ (Tag) nên được gõ là chữ IN HOA hay chữ thường?

Bạn nên gõ code HTML với dạng chữ thường, vậy bạn hãy tập thói quen sử dụng chữ thường trong khi viết code HTML nhé.

Tôi phải đặt tất cả thẻ vào đâu?

Bạn gõ các thẻ vào ô nhập trong phần Cài đặt của Module Mã nguồn.  Ứng dụng của bạn có thể có một hay nhiều Module Mã nguồn HTML. 

Ad

Được đề xuất cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *