Hướng dẫn thiết lập yêu cầu quyền sử dụng thiết bị của ứng dụng.

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu các quyền truy cập định vị GPS, sử dụng máy ảnh……bạn sẽ cần giải thích lý do cụ thể với người dùng. Chính sách minh bạch và bảo mật của Apple và Google yêu cầu điều này.

Để thực hiện nó, truy cập TAB Cài đặt > Nâng cao trong Bảng điều khiển ứng dụng của bạn:

 

Ad

Được đề xuất cho bạn