AppTeng cam kết đồng hành với

Cộng đồng Khởi nghiệp

Các gói Combo dành cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp

Thành công của bạn là thành công của chúng tôi

AppTeng cam kết số hoá Doanh nghiệp Khởi nghiệp của bạn ở cấp độ cao thông qua các gói hỗ trợ toàn diện: Đào tạo quản lý, Vận hành, Tư vấn triển khai. Các giải pháp của AppTeng tập trung đi sâu theo hướng tiếp cận đặc thù, chuyên biệt và sáng tạo. 

Các giải pháp này là gì ?

Ngay lập tức

Đưa Doanh nghiệp của bạn Nhanh chóng và Tiến về phía trước. Bỏ qua các rào cản về Vốn - Đầu tư - Kỹ thuật và Khả năng tiếp cận.

Toàn cầu hoá

Các giải pháp số hoá từ AppTeng giúp rút ngắn khả năng tương tác thời gian thực giữa Khách hàng - Bạn - Nhân viên của bạn.

Tăng trưởng

Hiệu quả công việc tăng cao dựa trên các nền tảng bền vững.

Tham gia Kết nối Cộng đồng Khởi nghiệp.

Sáng kiến, Ý tưởng, Hỗ trợ, Chia sẻ và còn hơn thế nữa. Hẹn gặp bạn tại https://ketnoi.app