Làm thế nào để chuyển hướng tới App khi người dùng truy cập Website ?

Khi ứng dụng của bạn đã được xuất bản trên các kho ứng dụng iOS Apple Store và CH-Play Android Google, đó là lúc bạn nên Quảng bá trên Website của bạn, để người dùng khi truy cập vào Website sẽ nhanh chóng có thể tải về ứng dụng của bạn mà không cần tìm kiếm.

Chúng ta có 3 cách để thực hiện việc này:

1. Sử dụng QRCode:

– Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại www.appteng.com

– Click vào Menu Quảng bá ở bên trái, bạn sẽ thấy mã QRCode. Nếu người dùng của bạn sử dụng tính năng Quét mã QRCode trên thiết bị của họ và quét mã này, sẽ được điều hướng tới ứng dụng của bạn ở định dạng WebApp.

(Xin lưu ý: Một số Module sẽ không làm việc trong chế độ WebApp: Thông báo đẩy, Mã QRCode, Khoá Module Padlock, Camera…..bởi vì các Module này cần Fonctionnalities hoạt động ở chế độ điện thoại)

Nếu bạn muốn mã QRCode chuyển hướng người dùng tới ứng dụng của bạn trên Kho ứng dụng iOS Apple Store và CH-Play Android Google, xin vui lòng thực hiện bổ sung các hướng dẫn sau:

Truy cập Website sau: http://qrappdownload.appspot.com/

Thực hiện theo các hướng dẫn tại website trên.

2. Sử dụng Banner:

Nếu bạn muốn sử dụng cách này, hãy liên hệ với chúng tôi để kích hoạt tính năng Banner trong ứng dụng của bạn.

Sau đó, đăng nhập vào tài khoản của bạn tại www.appteng.com, Click vào Menu Quảng bá ở bên trái, bạn sẽ thấy Mã Banner. Hãy sao chép các mã này và dán vào website của bạn theo các hướng dẫn tại Menu Quảng bá.

3. Chuyển hướng người dùng tự động từ Website đến ứng dụng định dạng WebApp.

Nếu bạn thực hiện cách này, tất cả người dùng của bạn khi truy cập vào Website bằng thiết bị Smartphone hoặc Máy tính bảng, họ sẽ tự động được chuyến hướng tới App của bạn. Các truy cập bằng máy tính sẽ vẫn diễn ra bình thường.

Sao chép và dán đoạn mã sau đây vào phía trên cùng của tập tin index.php trong Website của bạn. Nhưng bạn cần sửa dòng Location: http://YOURADRESS.COM bằng địa chỉ URL WebApp của bạn.

(Tải về tại đây)

Ad

Được đề xuất cho bạn