Làm thế nào để sử dụng một phông chữ cụ thể trong ứng dụng

Trong bài viết này chúng ta sẽ xem làm thế nào để sử dụng phông chữ cụ thể trong ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng phần SCSS / CSS trong Colours.

Đầu tiên, truy cập Bước 2: Màu sắc trong Bộ công cụ tạo ứng dụng AppTeng

 

Sau đó, di chuyển xuống dưới cùng và cho phép tùy biến phần nâng cao:

 

Trong phần này, bây giờ bạn có thể thêm một phông chữ mới bằng cách sử dụng phương pháp @import như sau:

 

 

Trong ví dụ này, chúng tôi đã nhập khẩu các font “Ewert”. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng font chữ này trong ứng dụng của bạn.

Làm thế nào để sử dụng Font chữ mới trong ứng dụng ?

Trong phần nâng cao này, sau khi nhập khẩu phông chữ, chúng ta sẽ gọi cho phông chữ trong CSS của AppTeng:

 

Bấm vào nút “Lưu”.

Trong ví dụ SCSS trên bạn có thể thấy bạn đang sử dụng font “Ewert” trong ứng dụng của mình.

Dưới đây là kết quả:

TRƯỚC

SAU

Ad

Được đề xuất cho bạn