Làm thế nào để thay đổi nền tiêu đề ứng dụng bằng hình ảnh ?

AppTeng là nền tảng tuyệt vời mang tới cho bạn các tuỳ chỉnh không hạn chế. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi nền tiêu đề ứng dụng bằng hình ảnh bất kỳ của bạn hoặc của chúng tôi.

Bước 1: Tạo hình ảnh muốn thay thế với kích thước 640 x 128 px, sau đó gửi cho chúng tôi hoặc tải lên hosting của bạn. Các hình ảnh 640 x 128 px mẫu của chúng tôi như sau:

(Hình ảnh 1)

(Hình ảnh 2)

(Hình ảnh 3)

(Hình ảnh 4)

(Hình ảnh 5)

(Hình ảnh 6)

(Hình ảnh 7)

(Hình ảnh 8)

Bước 2: Thêm đoạn mã CSS sau vào phần Tuỳ chỉnh nâng cao CSS tại TAB Màu sắc trong ứng dụng của bạn

.bar.bar-custom { 
    background-image: url(https://appteng.com/thuvientieude/1.jpeg); 
    background-color: transparent; 
    background-size: 100% 100%; 
}

Thay thế đường dẫn URL

url(https://appteng.com/thuvientieude/1.jpeg)

bằng số hiệu hình ảnh phù hợp hoặc đường dẫn URL tới hosting, nơi chứa hình ảnh của riêng bạn.

Hãy xem các hình ảnh sau khi Tuỳ chỉnh:

(Hình ảnh 1)

(Hình ảnh 2)

(Hình ảnh 3)

(Hình ảnh 4)

(Hình ảnh 5)

(Hình ảnh 6)

(Hình ảnh 7)

(Hình ảnh 8)

Bạn đã hoàn tất.

 

Ad

Được đề xuất cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *