Module Khảo sát, thăm dò – (Surveys)

Giới thiệu:
AppTeng chính thức phát hành Module Khảo sát, thăm dò – (Surveys)
Module này để tạo các cuộc khảo sát thực sự với các trình kích hoạt Logic nhận và tải xuống các kết quả hoàn chỉnh.
Tạo mô hình khảo sát, thăm dò của bạn.
Bạn có thể tạo mô hình khảo sát và sau đó chọn xuất bản mô hình đó. Bằng cách này, bạn không phải bắt đầu từ đầu mỗi lần bạn muốn xuất bản bản khảo sát mới cho người dùng ứng dụng của mình.
Sử dụng trình kích hoạt Logic.
Bạn có thể muốn câu hỏi bị bỏ qua tùy thuộc vào câu trả lời cụ thể cho câu hỏi trước. Hoặc bạn cũng có thể muốn người dùng được gửi trực tiếp đến một câu hỏi cụ thể nếu anh ấy trả lời một câu hỏi khác. Bạn có thể sử dụng tất cả các trình kích hoạt hợp lý này để xây dựng các cuộc khảo sát thực sự của riêng bạn.
Nhận kết quả có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau.
Khi bạn bắt đầu quản trị bản khảo sát của mình, bạn có thể kiểm tra biểu đồ và tải xuống csv với tất cả dữ liệu từ người dùng của mình.
Hướng dẫn sử dụng

Ad

Được đề xuất cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *