Module Khảo sát Ý kiến

Khi bạn cung cấp cho khách hàng Dịch vụ – Sản phẩm của bạn, công việc Khảo sát lấy Ý kiến nhận xét của khách hàng là công việc rất quan trọng giúp bạn hiểu được tâm lý khách hàng, sự mong muốn của khách hàng với các Sản phẩm – Dịch vụ mà bạn đang cung cấp, từ đó có các chính sách thay đổi phù hợp giúp cho công việc kinh doanh tốt hơn. Đây là một công việc rất quan trọng trong Quản trị quan hệ khách hàng.

Module Khảo sát Ý kiến giúp bạn có thể tạo yêu cầu phản hồi đối với từng dự án mà bạn đang thực hiện.

 • Khách hàng có thể cung cấp ý kiến trả lời dựa trên các câu hỏi mà bạn thiết lập, ví dụ:
  • Chất lượng dịch vụ của chúng tôi như thế nào?
  • Sản phẩm của chúng tôi có làm bạn hài lòng không?
  • Bạn cần chúng tôi làm gì khi cung cấp dịch vụ – sản phẩm cho bạn?
  • Bạn có muốn giới thiệu chúng tôi cho người khác?
  • ………và tất cả những câu hỏi khác mà bạn mong muốn khách hàng cho ý kiến nhận xét.

Module sẽ hiển thị trong Cổng khách hàng dưới dạng Menu và Khách hàng có thể trả lời nếu họ muốn.

Liên hệ