Module Tích hợp JavaScrip

JavaScript, theo phiên bản hiện hành, là một ngôn ngữ lập trình thông dịch được phát triển từ các ý niệm nguyên mẫu được sử dụng trên nhiều nền tảng của các bên thứ ba như: Google, Facebook, Tawk To……

Chúng tôi triển khai tích hợp JavaSxrip trên nền tảng AppTeng ERP và AppTeng CRM để cho phép bạn tuỳ biến hơn nữa các dịch vụ của bên thứ ba như: Thống kê Google, Thống kê Facebook, Tích hợp nút Chat của Tawk To…..

Module cho phép bạn tích hợp mã JavaScript tùy chỉnh của mình vào  Cổng khách hàng của AppTeng CRM và/hoặc phần quản trị nội bộ của AppTeng ERP.

Liên hệ