Module Tích hợp WhatsApp

WhatsApp là một ứng dụng nhắn tin đa nền tảng, thuộc sở hữu của Facebook, cho phép bạn nhắn tin miễn phí với mạng có sẵn trên thiết bị di động. WhatsApp đã hỗ trợ cho các nền tảng IOS, BlackBerry, Android, Windows Phone, và những điện thoại trên đều có thể nhắn tin cho nhau.

Module Tích hợp WhatsApp cho phép bạn tích hợp nút liên hệ WhatsApp vào Cổng khách hàng và / hoặc phần Quản trị Doanh nghiệp nội bộ của AppTeng ERP.

Khi khách hàng nhấn nút liên lạc WhatsApp, họ sẽ được chuyển hướng đến phiên bản Website/ Ứng dụng trên điện thoại (tùy thuộc vào thiết bị của họ), một cuộc trò chuyện được mở trực tiếp với số điện thoại có cài đặt WhatsAppđược thiết lập trong cài đặt, Nhân viên hoặc Doanh nghiệp của bạn có thể bắt đầu trò chuyện / hỗ trợ trực tiếp với Khách hàng.

Liên hệ