Module Tuyển dụng

Module Tuyển dụng công cụ được thiết kế để tự động hóa và quản lý các hoạt động tuyển dụng nhân sự và nguồn Nhân lực trong nghiệp của bạn. Từ đăng tuyển dụng đến việc duy trì kết nối với các ứng viên trong hiện tại và lâu dài. Module tuyển dụng cũng cho phép bạn quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng của mình.
Tự động hoá các công việc thường xuyên như lên lịch phỏng vấn bằng cách tự động hóa phần mềm tuyển dụng của bạn và giải phóng lịch trình của bạn cho các hoạt động cấp bách hơn. Hệ thống quản lý tuyển dụng trực tuyến tạo ra một quy trình ứng dụng một cửa cho người tìm việc. Với sự giúp đỡ của hệ thống theo dõi ứng viên và quản lý mối quan hệ ứng viên, nhà tuyển dụng có thể thêm data khách hàng của mình và cung cấp trải nghiệm ứng viên tổng thể tốt hơn.

Các tính năng chính:

 1. Tạo Form tuyển dụng: Hợp phần này hỗ trợ bạn thiết kế Form tuyển dụng, trên Form tuyển dụng này bạn có thể thêm các mô tả chi tiết vị trí công việc tuyển dụng, bên dưới đoạn bạn có thể thiết kế (kéo và thả) các trường dữ liệu như: Tuổi, Giới tính, Năm sinh, Email, Số điện thoại, File CV, Trình độ, Kinh nghiệm làm việc…. Sau đó, bạn có thể nhúng biểu mẫu này trên Website của bạn hoặc bất kỳ Website nào khác.

 2. Ứng viên xem thông tin tuyển dụng trên Website và nộp hồ sơ: Sau đó, hồ sơ tuyển dụng của họ sẽ được tạo tự động trong tính năng Quản lý hồ sơ ứng viên của Module. Khi hồ sơ được nộp bởi ứng viên, bạn có một màn hình để thiết lập cấu hình ai sẽ nhận thông tin này, được sắp xếp vào chiến dịch tuyển dụng nào và ở trạng thái nào, …
 3. Tạo vị trí công việc và mô tả công việc
 4. Tạo tiêu chí đánh giá ứng viên
 5. Danh sách các tiêu chí đánh giá ứng viên
 6. Phiếu đánh giá ứng viên
 7. Tạo kế hoạch lên lịch Phỏng vấn.
 8. Tạo đề xuất tuyển dụng
 9. Danh sách các yêu cầu đề xuất tuyển dụng có bộ lọc theo Phòng ban bộ phận, vị trí và trạng thái. 
 10. Có thể xem trực tiếp File đính kèm
 11. Tạo các chiến dịch tuyển dụng
 12. Tạo hồ sơ ứng viên
 13. Hồ sơ ứng viên chi tiết: Bạn có thể duy trì liên hệ với các ứng viên như Gọi điện, Gửi email, phỏng vấn qua điện thoại. Các hoạt động này được lưu trữ chi tiết để tham khảo lâu dài.
 14. Năng lực ứng viên
 15. Tạo lịch phỏng vấn
 16. Lịch phỏng vấn chi tiết
 17. Đánh giá ứng viên
 18. Thống kê tuyển dụng

Liên hệ