Nền tảng CRM – ERP GO

Truy cập: https://crmgo.teng.vn

Các tính năng cơ bản:

Thống kê

Quản lý tài khoản mà không cần bất kỳ kiến ​​thức kế toán nào.

Biên lai

Tạo Biên lai chuyên nghiệp và chấp nhận thanh toán trực tuyến.

CRM

Liên hệ với Nhóm liên hệ và Cổng thông tin khách hàng phong phú.

Khách hàng tiềm năng

Quản lý khách hàng tiềm năng từ các nguồn khách hàng tiềm năng khác nhau với chế độ xem Kanban.

Hợp đồng – Dự án

Quản lý các loại Hợp đồng – Dự án khác nhau với các mốc quan trọng.

Công việc

Quản lý công việc với chế độ xem kanban và giao nhiệm vụ cho nhân viên.

Báo giá

Tạo Báo giá chuyên nghiệp để thu hút sự chú ý của khách hàng.

Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện thời gian thực với nhân viên, khách hàng.

Thanh toán trực tuyến

Chấp nhận Thanh toán Trực tuyến từ Khách hàng

Liên hệ