Người dùng không thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng trong Module Thương mại điện tử

Nếu người dùng của bạn không thể thêm một sản phẩm vào giỏ hàng, như vậy các vấn đề sau đã xảy ra và bạn cần khắc phục:

– Bạn chưa tạo Danh mục sản phẩm (Danh mục sản phẩm không phải là Danh mục gốc của Module) 

– Sản phẩm của bạn không thuộc Danh mục nào.

 

 

– Sản phẩm của bạn chưa được áp thuế (nếu sản phẩm không có thuế vui lòng để thuế suất là 0%)

Ad

Được đề xuất cho bạn