Dịch vụ của chúng tôi

các nền tảng ứng dụng cho cá nhân và doanh nghiệp
với sức mạnh hiệu năng vượt trội

Mỗi nền tảng dưới đây có thể hoạt động độc lập riêng biệt tuỳ theo lựa chọn phù hợp với nhu cầu riêng hoặc nhu cầu Doanh nghiệp của bạn.

Mỗi nền tảng có nhiều phiên bản khác nhau, từ cơ bản đến chuyên nghiệp, được tuỳ chỉnh để phù hợp với Doanh nghiệp của bạn.

ĐA DẠNG CÁC TUỲ CHỌN ĐĂNG KÝ CHO CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

  • Bạn có thể chọn đăng ký sử dụng một hoặc nhiều nền tảng để phục vụ cho Doanh nghiệp của mình.
  • Khi bạn sử dụng nhiều nền tảng, có sẵn các gói Combo để giảm tối đa chi phí cho bạn.
  • Bạn cũng có thể sử dụng dùng thử hoặc Miễn phí một vài nền tảng trước khi đăng ký.
  • Bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp số lượng nền tảng bất cứ khi nào bạn muốn.
  • Bạn có thể bỏ phiếu cho ý tưởng xây dựng các nền tảng mới phục vụ cho Doanh nghiệp.
Đăng ký tài khoản miễn phí