Thay đổi kích thước các icon / hình ảnh Module trong ứng dụng

Theo dõi ví dụ dưới đây và bạn sẽ biết làm thế nào để thay đổi kích thước các icon / hình ảnh Module trong ứng dụng của bạn.

Hãy xem các icon / hình ảnh biểu tượng Module trong ứng dụng TRƯỚC và SAU thay đổi:

 

Để làm điều đó, chỉ cần thêm css sau trong Tuỳ chỉnh nâng cao CSS/SCSS tại Bước 2: Màu sắc :

 

Nhập css sau: 

 

Các Dữ liệu:

height: =====>   Kích thước chiều cao icon / hình ảnh Module ứng dụng của bạn.

width: =====> Kích thước chiều rộng icon / hình ảnh Module ứng dụng của bạn.

margin-top: ======> Là biến để điều chỉnh vị trí các icon / hình ảnh Module. Nó tốt nhất khi để tỷ lệ phần trăm, trong ví dụ này là 20%

CHÚ Ý: Để có tính thẩm mỹ tốt nhất, icon / hình ảnh Module là Trung tâm trong các khối ứng dụng của bạn.

 

Ad

Được đề xuất cho bạn