LÀM VIỆC hiệu quả hơn

Đám mây Doanh nghiệp cho phép Nhân viên tìm, mở, chia sẻ File từ Webiste, thiết bị di động hoặc máy tính để bàn. Tài liệu Công ty, Bản vẽ thiết kế, Hồ sơ tài liệu, Văn bản......Đám mây Doanh nghiệp mở ra cho Doanh nghiệp của bạn khả năng làm việc Nhóm không giới hạn ở mức độ chuyên nghiệp cao.

Toàn quyền tổ chức cho Đám mây Doanh nghiệp của bạn.

Tạo mới / Tạm dừng / Xoá tài khoản nhân viên;

Thiết lập định mức dung lượng lưu trữ cho mỗi nhân viên hoặc cho Nhóm nhân viên;

Định cấu hình cài đặt trong Đám mây để đáp ứng nhu cầu cụ thể của tổ chức của bạn. Thêm người dùng, quản lý thiết bị và nhiều hơn nữa ngay từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên;

ỨNG DỤNG ĐÁM MÂY RIÊNG CỦA DOANH NGHIỆP

Khác với các dịch vụ Drive, bạn sẽ không phải trả tiền cho mỗi tài khoản nhân viên.

Thiết lập Màu sắc, Logo, Nhận dạng Thương hiệu của Doanh nghiệp.

Nâng cấp tài nguyên lưu trữ trong một cú nhấp chuột.

Kiểm soát và bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp

AppTeng Cloud rất dễ dàng để thử nghiệm, áp dụng, quản lý và bảo mật với giá cả linh hoạt và các công cụ cấp doanh nghiệp mạnh mẽ mà không cần quản lý thay đổi.

Dễ dàng đánh giá và chuyển một lượng lớn dữ liệu có giá trị trực tiếp.

Các công cụ nâng cao như Thùng rác, Trung tâm bảo mật giúp bảo mật và bảo vệ dữ liệu của Công ty bạn.