Lưu trữ đám mây để truy cập từ bất cứ đâu bạn muốn

Cá nhân

Lưu trữ, chia sẻ và truy cập vào các tệp của bạn trên mọi thiết bị. Bạn có 5 GB dung lượng lưu trữ đầu tiên miễn phí và có thể mở rộng tới 30 TB.

Truy cập AppTeng Cloud

Doanh nghiệp

Làm việc Nhóm nội bộ và Xây dựng nhận diện riêng biệt cho Doanh nghiệp của bạn với quyền Quản trị hệ thống cao nhất để đưa Doanh nghiệp tiến về phía trước.

Tìm hiểu thêm

Hiệu suất Tải lên và Tải xuống nhanh với giao diện đơn giản.

Chia sẻ File & Thư mục với nhiều người dùng, cho phép cộng tác.

Xem trạng thái, tiến độ, thời gian ước tính còn lại và nhiều hơn nữa cho tất cả các lần tải lên hiện tại.

Liên kết có thể chia sẻ - Tạo liên kết có thể chia sẻ công khai cho các File & Thư mục với ngày hết hạn tùy chọn, mật khẩu và quyền.

Ứng dụng di động cho Android và iOS

Tuỳ chọn Chế độ Màn hình Sáng hoặc Tối

Xem trước nhiều loại File bao gồm âm thanh, video, văn bản, pdf, zip và hình ảnh ngay trong trình duyệt mà không cần phải tải xuống.

Đăng nhập nhanh với Tài khoản Mạng xã hội (Facebook, Twitter và Google)

Tuỳ chọn chế độ hiển thị theo Danh sách hoặc Lưới

Kéo và Thả tự nhiên để tải lên, chọn và di chuyển File & Thư mục.

Menu ngữ cảnh (nhấp chuột phải vào File & Thư mục cho phép Xóa, Sao chép, Chia sẻ, Di chuyển, Đổi tên, Nhận liên kết...

Thùng rác sau khi xoá để có thể khôi phục dữ liệu nếu xoá nhầm.

File & Thư mục được Đánh dấu để bạn có thể tìm thấy chúng dễ dàng từ Menu Đánh dấu

Công cụ Tìm kiếm mạnh mẽ để tìm kiếm các File & Thư mục ở bất kỳ mức độ sâu nào.

Thanh bên với hiển thị chi tiết File & Thư mục đã chọn cũng như xem trước (nếu có).

Đồng bộ thời gian thực trên tất cả các thiết bị của bạn.