Tuỳ chỉnh Thiết kế với mẫu giao diện số 9 – Layout 9

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh CSS dưới đây cho mẫu giao diện số 9 – Layout 9

Nếu bạn muốn thay đổi Thanh Menu ngang bên cạnh giống hình ảnh dưới đây:

Bạn chỉ cần sao chếp đoạn code dưới đây và dán vào Khu vực Tuỳ chỉnh nâng cao CSS ở phía dưới tại TAB Màu sắc:

.layout.l9 ul.items li { 
  display: -webkit-flex; 
  display: flex; 
  -webkit-align-items: center; 
  align-items: center; 
  border-bottom-width: 1px; 
  border-bottom-style: solid; 
} 
.layout.l9 li img { 
  margin: 0 0 0 10px; 
} 
.layout.l9 ul.items li p { 
  margin: 0 0 0 10px; 
}

Các tuỳ chọn:

box-bottom-width: Kích thước của bạn.

border margin: Khoảng cách giữa các phần tử

Bạn cũng có thể thay đổi các giá trị của box-bottom-width hoặc margin.

Ví dụ: box-bottom-width: 4px

Ad

Được đề xuất cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *