Tuyên bố từ chối trách nhiệm

AppTeng không phải chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp.

Bằng cách đọc và Xác nhận các Thoả thuận cấp phép sử dụng nền tảng AppTeng (miễn phí và Thương mại), bạn đồng ý giải phóng các Quyền và nghĩa vụ với AppTeng khi có các sự cố kỹ thuật từ các bên thứ ba trong mọi trường hợp bởi bất kỳ lý do gì. Các dịch vụ bên thứ ba được tích hợp sử dụng trên nền tảng AppTeng bao gồm cả các liên kết mà AppTeng hoặc/và bạn hướng tới.

Ad

Được đề xuất cho bạn